Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 8
Năm 2021 : 898
 • Đinh Duy Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TD
  • Điện thoại:
   0382246928
 • Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0375366241
 • Nguyễn Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Văn
  • Điện thoại:
   0978128025
 • Đinh Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Toán
  • Điện thoại:
   0394777452
 • Nguyễn Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Toán
  • Điện thoại:
   0978477369
 • Bùi Đức Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Địa
  • Điện thoại:
   0965141747
 • Trần Văn Tho
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sử
  • Điện thoại:
   0989267299
 • Lê Thái Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Văn
  • Điện thoại:
   0359910649
  • Email:
   ltson_ptdtntha@yahoo.com
 • Hồ Trọng Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sinh
  • Điện thoại:
   0335102249
 • Trần Thị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sinh
  • Điện thoại:
   0397744579
  • Email:
   thanhtuyen_26111968@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Diễm Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Toán
  • Điện thoại:
   0988181298
  • Email:
   diemsuong_ptdtntha@yahoo.com.vn
 • Đinh Thị Lụm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Sử - Công dân
  • Điện thoại:
   0375449367
  • Email:
   dinhthilum2019@gmail.com
Video Clip